Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024
2024-06-10 02:34 Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024
Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024
2024-06-04 22:30 Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024
E-PARENTS ΚΑΙ Α21
2024-06-03 01:00 E-PARENTS ΚΑΙ Α21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
2024-05-28 08:48 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ