Το σχολείο μας

Τα τελευταία νέα

Θα βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν τη σχολική κοινότητα

 

 

 

 

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική
Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.


Σας διαβιβάζουμε το Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα Εξεταστικά Κέντρα των Μουσικών
Μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα
συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το 2024 στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου
Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Β. Εξεταστικά Κέντρα Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και
Αρμονία»
Γ. Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία»
Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους.
Παρακαλούμε:
α) να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες σας για
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
β) να ανακοινωθεί άμεσα στους μαθητές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων από τους
Διευθυντές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα, επισημαίνοντας:
i) στους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα «Μουσική
Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» ότι εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα τα οποία εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ii) στους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα «Μουσική
Εκτέλεση και Ερμηνεία» ότι εξετάζονται στα ίδια εξεταστικά κέντρα μαζί με τους υπολοίπους υποψήφιους
καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος,
iii) στους υποψήφιους της εξέτασης ΜΟΝΩΔΙΑΣ του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής
Μουσικής ότι εξετάζονται στην ΑΘΗΝΑ - Μουσικό Σχολείο Ιλίου (οδός Σύμης 5, Τ.Κ. 13100 – Αθήνα – Ίλιον),
όσοι κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση στις Π.Δ.Ε. Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας,
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και στην
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555 35 – Πυλαία –
Θεσσαλονίκη), όσοι κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση στις Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας και Λευκάδας,
όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.Ι.1 του συνημμένου δελτίου τύπου,
iv) στους υποψήφιους της εξέτασης ΚΡΟΥΣΤΩΝ του είδους Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής
Μουσικής ότι εξετάζονται στην Λάρισα - Μουσικό Σχολείο Λάρισας (οδός Τάσου Λειβαδίτη 20, Τ.Κ. 41335 –
Νέα Πολιτεία – Λάρισα), (ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ), όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β.Ι.2 του συνημμένου
δελτίου τύπου και
v) στους υποψήφιους που κατέθεσαν Αίτηση – Δήλωση στις Δ.Δ.Ε. Ανατολ. Θεσ/νίκης, Δυτικής
Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής για την εξέταση στην Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή Μουσική (πλην Κρουστών του είδους Κλασ. Δυτ. Μουσ.) ότι εξετάζονται στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Προέκταση Εγνατίας 118, Τ.Κ. 555 35 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη) ενώ για την εξέταση στην Τζαζ και Δημοφιλή Μουσική ΚΑΙ Λαϊκή-Παραδοσιακή Μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική ότι εξετάζονται στις ΣΕΡΡΕΣ
- Μουσικό Σχολείο Σερρών (1ο χλμ. Σερρών – Νεοχωρίου, Τ.Κ. 62124 – Σέρρες), όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.Ι.3 του συνημμένου δελτίου τύπου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  κατεβάστε και διαβάστε το Δελτίο Τύπου :

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα Εξετάσεων Μουσικών μαθημάτων κατεβάστε το Δελτίο τύπου :