ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
2024-05-26 11:31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.
2024-05-25 22:53 Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024
2024-05-25 04:54 Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024
Γραμμές Παροχής Πληροφοριών και Ψυχολογικής Υποστήριξης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε υποψηφίους και τις οικογένειές τους
2024-05-25 04:05 Γραμμές Παροχής Πληροφοριών και Ψυχολογικής Υποστήριξης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε υποψηφίους και τις οικογένειές τους