Το σχολείο μας

Τα τελευταία νέα

Θα βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν τη σχολική κοινότητα

 
Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα έτους 2024

 

ΚΕΦ. 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α. Οι εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις στα μουσικά μαθήματα για εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
4559/2018 (Α΄ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
- της Φ.253/66947/Α5 (ΦΕΚ Β΄3927/2023) Υ.Α.
- της Φ.253/19033/Α5 (ΦΕΚ Β΄ 1519/2024) Υ.Α.
- της Φ.251/22806/Α5 (ΦΕΚ 897 Β΄/2021) Υ.Α.
- της Φ.251/64858/Α5 (ΦΕΚ 2429 Β’/2021 ) Υ.Α.
- της Φ.251/41927/Α5 (ΦΕΚ 1785 Β’/2022 ) Υ.Α.
- της Φ.251/160199/Α5 (ΦΕΚ 6864 Β’/2022 ) Υ.Α.
Β. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι το δήλωσαν με τη σχετική Αίτηση-
Δήλωση.
Γ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική
Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίστηκε με σχετική ΥΑ, ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-6-2024 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 11.30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 25-6-2024 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης. Για το
μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση έχει διάρκεια 3 ώρες και 30’ λεπτά.
Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής
διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο/α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την εγκύκλιο : 

Για να δείτε τις επιτροπές ανά εξεταστικό κέντρο κατεβάστε το αρχείο :