Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024
2024-06-10 02:34 Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
2024-05-28 08:48 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΏΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
2024-05-26 11:31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.
2024-05-25 22:53 Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.