5 Δημιουργικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν φέτος στο μάθημα της Χημείας στο τμήμα Β2 του Λυκείου μας. Τα θέματα τα επέλεξαν οι μαθητές σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό τους Γρηγόρη Καλόμοιρο. Τα παραδοτέα των εργασιών τους ήταν 5 ιστοσελίδες μέσα στις οποίες κατέγραψαν η κάθε ομάδα τον τρόπο που εργάστηκε και τα αποτελέσματα της εργασίας. Οι ιστοσελίδες παρουσιάστηκαν στην τάξη μετά το Πάσχα του 2018 και βαθμολογήθηκαν με συγκεκριμένα κριτήρια από τους ίδιους τους μαθητές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εργασίες με σειρά από την καλύτερη προς την πιο αδύναμη.

1η εργασία που βραβεύτηκε: Ξηρομερίτη Μαριλένα, Νίτσια Σταματία, Μπατζικώστας Δημήτρης, Λαφατζής Δημήτρης, Μπατζογιάννης Τάσος
Θέμα: Ενδοκύττωση - εξωκύττωση
Link: https://team-1.webnode.gr/

2η : Μπανιάς Γιώργος, Ντόσης, Γιώργος, Λέση Δέσποινα, Λέφας Βασίλης, Λαφατζής Γιώργος
Θέμα: Πετρέλαιο
Link: https://petrelaio.webnode.gr/

3η: Κλιτσινίκου Μαρία, Μαλλιάρα Χριστίνα, Λιόκα Αναστασία, Λαφατζή Τριανταφυλλιά, Κουτσή Ευφροσύνη
Θέμα: Κλασματική Απόσταξη
Link: https://klasmatiki-apostaksi.webnode.gr/

4η: Μανουτζόπουλος Σάββας, Μικελέφι Ευάγγελος, Μπουκλάς Ευάγγελος, Λαμπίρης Θωμάς
Θέμα: Whiskey
Link: https://whiskeylykeio.blogspot.gr/

5η: Κρεμέτη Χαρίκλεια, Μπατζικώστα Ανδρεάνα, Μιλκούδης Άρης, Μπέη Γλυκερία.
Θέμα: DNA
Link: https://lykeio.blogspot.gr/